Over Choprabisco

De Koninklijke Belgische Vereniging van de Biscuit-, Chocolade-, Praline- en Suikergoedindustrie, afgekort Choprabisco, telt 180 leden, gaande van kleine KMO's tot multinationals.


Economisch belang


Van de verschillende takken van de Belgische voedingsindustrie vertegenwoordigen de zoetwaren (chocolade/pralines, biscuiterie, suikergoed) 10,4 % van haar globale omzet, 13,5 % van haar tewerkstelling en 16,7 % van haar export.


De Belgische zoetwarensector telt 332 bedrijven, verschaft tewerkstelling aan 11.900 personen en realiseert een omzet van 5 miljard euro.

De markt in consumentenwaarde bedraagt 1,6 miljard euro.

Activiteiten

De activiteiten van Choprabisco kunnen als volgt samengevat worden:

1.Opgevolgde dossiers

Meer in het bijzonder buigt Choprabisco zich over :

   Autocontrolegids
     - Inhoudstafel

     - Bestellingbon voor voedingsbedrijven

       (niet voedingsbedrijven : gelieve contact op te nemen met het secretariaat : 02/550.17.56

        of info@choprabisco.be)
   Voedselveiligheid
   Etikettering
   Additieven
   Handel
   Voeding & welzijn
   Duurzaamheid


2.Generieke promotie van het imago van de Belgische chocolade, koekjes en 

   snoepsector

3.Individuele dienstverlening

Choprabisco vzw
Wetenschapsstraat 14
1040 Brussel
tel +32 (0)2 550 17 56
fax +32 (0)2 550 17 54
info@choprabisco.be